Przejdź do formularza

Jesteś studentem lub uczniem szkoły średniej? Chcesz zdobyć atrakcyjną pracę, staż lub praktykę?

Zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy.

Bezpłatne i certyfikowane kursy online!

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

  • Czym jest praca w warunkach szkodliwych?
  • Co powinna zawierać umowa o praktykę, staż, pracę?
  • Jakie są obowiązki pracodawcy?
  • Kto jest odpowiedzialny za Twoje ubezpieczenie?
  • Jakie uprawnienia powinieneś zdobyć, aby uzupełnić swoje wykształcenie?
  • Zdrowie psychiczne w czasie o po pandemii.
  • Jakie są zasady dotyczące pracy zdalnej?

Nie zwlekaj!  Zapisz się!

Liczba miejsc jest ograniczona!

Wykłady poprowadzą specjaliści i praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

PARTNERZY

kursy online dla:

Harmonogram kursu online dla uczniów szkół średnich

6 grudnia 2023 r.

10:00 - 10:40

Prawo pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy

10:45 - 11:25

Ochrona przeciwpożarowa, psychologia w sytuacjach kryzysowych.
Państwowa Straż Pożarna

11:30 - 12:15

Organizacja bezpiecznej pracy, kwalifikacje osób zatrudnionych przy urządzeniach podlegających UDT.
Urząd Dozoru Technicznego


7 grudnia 2023 r.

10:00 - 10:40

Przypadki losowe podczas odbywania praktyk, staży i pracy. Informacje o ubezpieczeniach.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

10:45 - 11:25

Zarządzanie ochroną przyrody.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

11:30 - 12:15

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia. Podstawowe środki zapobiegawcze.
Wyższy Urząd Górniczy

13 grudnia 2023 r.

10:00 - 10:40

Prawo pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
Państwowa Inspekcja Pracy

10:45 - 11:25

Ochrona przeciwpożarowa, psychologia w sytuacjach kryzysowych.
Państwowa Straż Pożarna

11:30 - 12:15

Organizacja bezpiecznej pracy, kwalifikacje osób zatrudnionych przy urządzeniach podlegających UDT.
Urząd Dozoru Technicznego


14 grudnia 2023 r.

10:00 - 10:40

Przypadki losowe podczas odbywania praktyk, staży i pracy. Informacje o ubezpieczeniach.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

10:45 - 11:25

Zarządzanie ochroną przyrody.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

11:30 - 12:15

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia. Podstawowe środki zapobiegawcze.
Wyższy Urząd Górniczy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zobacz HARMONOGRAM